ESF mācības nodarbinātajiem

Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb “Mācības pieaugušajiem”.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Profesionālās pilnveides izglītības programmu vai Profesionālās tālākizglītības izglītības programmu apguves izmaksas 90-95% apmērā sedz ES fondi un valsts, bet strādājošā līdzmaksājums ir tikai 5-10%. Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona. 

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji, kuri uz pieteikuma dienu ir:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
  • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Valmieras tehnikuma izglītības programmu piedāvājums: ESF projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”