Izmanto atbalstu profesionālās izglītības iegūšanai

Valmieras tehnikumā bezdarbniekiem un darba meklētājiem iespējams apgūt profesionālās izglītības programmas ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros.

Atbalsts bezdarbniekiem un darba meklētājiem pieejams ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros, kas tiek īstenots sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA). 

Profesionālās izglītības iegūšana

Valmieras tehnikums bezdarbniekiem un darba meklētājiem piedāvā profesionālās izglītības programmas un profesionālās kompetences novērtēšanu. 
Par apmācību kuponu saņemšanu interesējies tuvākajā NVA filiālē.

Profesionālās kompetences novērtēšana

Ja tev ir zināšanas, prasmes un pieredze kādā no profesijām, ko esi apguvis dzīves laikā praktiskā darbā, izmanto iespēju kārtot kvalifikācijas eksāmenu un iegūt profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.
Sīkā informācija šeit.

Sazinies ar mums, lai konsultētos par profesionālās izglītības programmām Valmieras tehnikumā vai profesionālās kompetences novērtēšanas eksāmena kārtošanu.