ENGINE

Projekts ENGINE tiek īstenots ar mērķi samazināt ietekmi uz vidi un uzlabot metālizstrādājumu ražotāju konkurētspēju.

Projekts ENGINE — nulles defektu ražošana zaļajai pārejai Eiropā — tiek īstenots ar mērķi samazināt ietekmi uz vidi un uzlabot metālizstrādājumu ražotāju konkurētspēju, radot jaunu metāla izstrādājumu projektēšanas un ražošanas sistēmu, kas integrē produkta dzīves cikla analīzi un biznesa lēmumus, samazina defektus, atkritumus un saīsina ražošanas laiku.

Vadošais partneris ir Somijas tehnoloģiju pētniecības centrs VVT, bet projektā kopumā iesaistīt 16 partneri no septiņām Eiropas valstīm, tajā skaitā Valmieras tehnikums, pārstāvot Latviju. Izvirzīto mērķu sasniegšanā kopā darbosies gan dažādu līmeņu izglītības iestādes, gan ražošanas uzņēmumi. Projekta ietvaros tiks izveidota “nulles defektu” projektēšanas un ražošanas sistēma metāla izstrādājumiem, kas tiks pielietota kuģu dzinēju piegādes ķēdē.

Pozitīvā ietekme, ko ENGINE veidotāji tiecas sasniegt, ir globālās konkurētspējas palielināšana un Eiropā ražoto metālizstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšana, radot jaunu, digitālu ražošanas veidu bez defektiem.

ENGINE konsorcijs ir starpdisciplināra un starpnozaru profesionāļu komanda, tostarp pētniecības organizācijas, tehnoloģiju nodrošinātāji, ražošanas uzņēmumi, standartizācijas speciālisti un eksperti prasmju attīstībai, komunikācijai, izplatīšanai un izmantošanai. Projekts īstenots Eiropas Savienības programmas HORIZON Innovation Actions ietvaros, no 2022.gada 1.jūnija līdz 2025.gada 31.maijam. Projekta numurs –  101058179.

Vairāk par projekta norisi un aktivitātēm šeit.