Apmeklē Bz grupas elektrodrošības apmācības!

Valmieras tehnikums sadarbībā ar AS “Sadales tīkls” organizē Bz grupas elektrodrošības apmācību programmu “Elektrodrošība, konsultācija un zināšanu pārbaude”.

Aicinām elektrodrošības apmācībās piedalīties nodarbinātos:
✅ kuri veic darbus un ekspluatē elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku;
✅ kuriem ir spēkā esoša A elektrodrošības grupas apliecība vai iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās.

Pēc veiksmīgi nokārtota testa tiks izsniegta apliecība par Bz elektrodrošības grupas piešķiršanu!

Apmācības notiks klātienē,
Valmieras tehnikumā, Vadu ielā 3, Valmierā.
18. jūnijā
plkst. 10:00-15:00
cena vienam dalībniekam: 112,84 EUR

Reģistrācijas anketa šeit

*pieteikšanās apmācībām līdz 10.06.2024, aizpildot reģistrācijas anketu.