Vienas dienas kvalifikācija

Vienas dienas laika iespeja personām, kurām ir izveidojusies praktiska darba pieredze un zināšanas noteiktā profesijā, lai iegūtu atbilstošu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

Profesionālās kompetences vērtēšanas mērķis ir novērtēt personas
zināšanas, prasmes un kompetences atbilstoši profesijas standartā
noteiktajām prasībām. Vērtēšanā tiek pārbaudītas tavas
profesionālās kompetences, tavas spējas pielietot iegūtās zināšanas
un prasmes, kā arī iegūt valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju
apliecinošu dokumentu.